Aktualne novice

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
 
Ugodni krediti
04.03.2016 14:06
SID banka bo v sodelovanju z MGRT financirala naložbe, poslovanje in kapitalsko utrjevanje MSP

Ljubljana, 4. marca 2016 – Ministrstvo za gospodarski razvoj je pripravilo ukrep, ki je pisan na kožo malim in srednje velikim podjetjem (MSP), izvedbo ukrepa pa je zaupalo SID banki. Ta MSP sedaj ponuja nove kredite za financiranje obratnega kapitala in naložb, glavne prednosti teh pa so dolge ročnosti, dolg moratorij na odplačilo glavnice, lažje zavarovanje kreditov in ugodne obrestne mere.Z novima produktoma želi SID banka zagotoviti financiranje obratnega kapitala in naložb podjetjem, ki imajo obseg kapitala v vseh sredstvih nizek (12,5 % - 40 %). Ročnosti kreditov so od 8 do 12 let, moratorij za odplačilo glavnice je polovica ročnosti kredita, vrednost kredita pa je lahko od 100 tisoč do 5 milijonov evrov.
 
»Ob pripravi ukrepa je bilo za ministrstvo ključno, da se zapolni vrzel dostopa do dolgoročnih virov financiranja za podkapitalizirana mala in srednja podjetja, s čimer se bodo ta lahko prestrukturirala, s tem pa se jih bo spodbudilo k naložbeni aktivnosti in nadaljnjemu razvoju njihovih zdravih jeder,« je pojasnil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.
 
»S temi krediti bomo podjetjem omogočili, da bodo lahko v začetni dobi kredita realizirane prihodke namenila predvsem za krepitev poslovanja, za naložbe ter za kapitalsko okrepitev. Hkrati smo jim olajšali dostop do financiranja tudi z vidika zavarovanj kreditov, saj lahko podjetja te kredite zavarujejo tudi s samim predmetom financiranja oziroma z nepremičnino,« pa je povedal predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan. Obrestne mere za te kredite so nižje od tržnih, zato imajo krediti status državne pomoči (regionalna pomoč oziroma »de minimis«). SID banka tudi ne bo zaračunavala stroškov odobritve teh kreditov.
 
Nove kredite SID banke lahko pridobijo kapitalske družbe, ki po velikosti sodijo v kategorijo MSP, niso »podjetja v težavah«, poslujejo najmanj dve polni poslovni leti ter imajo najmanj dve zaposleni osebi.  Novi kreditni liniji sta rezultat »Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja malih in srednje velikih podjetij«, ki ga je SID banka razvila skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in obsega 200 milijonov evrov. SID banka je od tega zagotovila 149 milijonov evrov, ministrstvo pa 51 milijonov evrov.

Iz kreditne linije za financiranje naložb in kapitalsko utrjevanje MSP lahko podjetje financira nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev. Z istimi sredstvi ali z drugo nepremičnino lahko kredit tudi zavaruje. Iz kreditne linije za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP pa lahko podjetje financira stroške za nakup materiala in trgovskega blaga ter stroške za plače, ki so nastali največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe. Ta kredit lahko podjetje zavaruje z nepremičnino.

Obe kreditni liniji SID banka izvaja neposredno, vloge za kredite bodo morala podjetja oddati prek spletne strani SID banke (www.sid.si), kjer je objavljena tudi vsa dokumentacija in navedeni podrobnejši pogoji. Vloge za financiranje bo SID banka sprejemala do 31. 10. 2018 oziroma do porabe sredstev.

Vir: mgrt.gov.si
 
 
 

Prispevek Računovodje v oddaji PREVERJENO

10.02.2016 13:53
 
 

Nove omejitve za pridobitev statusa s.p.

Od 1.1.2016 začnejo veljati nove dodatne omejitve zaradi katerih oseba ne bo mogla pridobiti statusa s.p., in sicer obstaja omejitev, če:
 
je oseba objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev (do 1.1.2016 se preverja samo zadnji objavljeni seznam),
so na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev (do 1.1.2016 se preverja samo zadnji objavljeni seznam) objavljene družbe, v katerih ima oseba delež višji od 25%,
je bila oseba udeležena z več kot 50 % neposrednim deležem v kapitalu d.o.o., ki je bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
je bila osebi v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo ali FURS dvakrat izrečena globa v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno.

Omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora zaradi kaznivih dejanj, ki so naštete v 1. točki prvega odstavka 10. a člena ZGD-1, ki že velja, ostane enaka tudi po 1.1.2016.

Omejitve iz prvih treh alinej se preverjajo v informacijskem sistemu eVEM, omejitev iz zadnje alineje in omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora, pa preverja AJPES pred vpisom s.p. v Poslovni register Slovenije.

Objava prenehanja opravljanja dejavnosti


Hkrati ponovno obveščamo s.p., ki nameravajo prenehati opravljati dejavnosti, da morajo najmanj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletni strani AJPES objaviti namero o prenehanju. Obvestilo za objavo lahko podjetnik pošlje AJPES prek aplikacije OOPS, po e-pošti na objava.prenehanja@ajpes.si, odda na točki VEM ali prinese osebno ali pošlje po pošti na katerokoli izpostavo AJPES. Obvestilo ne sme vsebovati osebnih podatkov podjetnika (davčna številka, prebivališče…), mora pa vsebovati podatek o datumu prenehanja opravljanja dejavnosti.

Vir: Ajpes
 
 

ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV

26.11.2015 08:55
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>

Aktualne novice

 

22.07.2020
Predčasno plačilo prispevkov za socialno varnost z zapadlostjo 31. 3. 2022.
Samozaposlenim osebam in kmetom, ki so opravljali ...
13.07.2020
Razlog za pozitivna stanja na eKartici
#eDavki

Pri preverjanju stanja na eKartici na ...
30.03.2020
Uveljavljen prvi sklop interventnih zakonov v povezavi s COVID-19
V Uradnem listu RS so bili objavljeni:
  • Zakon o ...
08.01.2020
e-bolniški list
Pomembna novost za delodajalce - do e-bolniškega ...
22.11.2019
Bolniški list od 01.01.2020
Novost - uvedba elektronskega bolniškega lista ...
web design: IMAGE DESIGN d.o.o.
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
ZAVRNI