Aktualne novice

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
 

Sklepi o izvršbi se bodo pravnim osebam od novembra dalje vročali le še elektronsko preko portala eDavki

11.10.2016 08:19
 
 

Subvencija 5.000 EUR

23.08.2016 09:28
Subvencija 5.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih od 30. do 49. leta, ki so v evidenci brezposelnih prijavljeni od 6 do 12 mesecev in vam jih predlagamo za vključitev. Oddaja ponudb od 24. 8. 2016 do porabe sredstev, najdlje do 10. 10. 2016. Ponudbo lahko oddate tudi elektronsko.
Javno povabilo smo objavili 18. 8. 2016.
Ponudbe na javno povabilo lahko oddate od 24. 8. 2016 od 10:00.
Za leto 2016 je na voljo 2,5 milijona EUR iz slovenskega proračuna.
Predvidena je vključitev 500 brezposelnih iz vse Slovenije, z namenom, da ohranijo zaposlitev tudi po izteku subvencije.
Vir: Zavor RS za zaposlovanje
 
 

Nova Carinska zakonodaja od 01.05.2016

06.04.2016 08:01

Osnovni in hkrati najpomembnejši vir evropskega carinskega prava je Carinski zakonik Skupnosti, sprejet z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/1992. Carinski zakonik Skupnosti se dopolnjuje z njegovimi izvedbenimi določbami, ki jih ureja Uredba Komisije (EGS) št. 2454/1993.

Carinski zakonik Skupnosti dopušča, da se določena področja uredijo v nacionalnem predpisu. V Sloveniji so ta področja urejena v Zakonu o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Ur.l. RS št. 25/2004).

Carinski zakonik Skupnosti in njegove izvedbene določbe veljajo do 1. 5. 2016. Po tem datumu se bo začel uporabljati nov Carinski zakonik Unije, ki je bil sprejet z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije.

Poleg ostalih poenostavitev in sprememb nov Carinski zakonik Unije določa obvezno elektronsko izmenjavo in shranjevanje podatkov. Za popolno vzpostavitev elektronskega okolja je predvideno prehodno obdobje do 31. decembra 2020, ko se lahko poleg tehnik elektronske obdelave podatkov uporabljajo tudi drugi načini izmenjave in shranjevanja informacij.  Alternativne rešitve za zagotovitev pravilne uporabe carinskega zakonika v prehodnem obdobju določa  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341.

Carinsko zakonodajo predstavljata tudi zakonodaja o skupni carinski tarifi in zakonodaja o sistemu oprostitev carine.
Vir: FURS

 
 
Ugodni krediti
04.03.2016 14:06
SID banka bo v sodelovanju z MGRT financirala naložbe, poslovanje in kapitalsko utrjevanje MSP

Ljubljana, 4. marca 2016 – Ministrstvo za gospodarski razvoj je pripravilo ukrep, ki je pisan na kožo malim in srednje velikim podjetjem (MSP), izvedbo ukrepa pa je zaupalo SID banki. Ta MSP sedaj ponuja nove kredite za financiranje obratnega kapitala in naložb, glavne prednosti teh pa so dolge ročnosti, dolg moratorij na odplačilo glavnice, lažje zavarovanje kreditov in ugodne obrestne mere.Z novima produktoma želi SID banka zagotoviti financiranje obratnega kapitala in naložb podjetjem, ki imajo obseg kapitala v vseh sredstvih nizek (12,5 % - 40 %). Ročnosti kreditov so od 8 do 12 let, moratorij za odplačilo glavnice je polovica ročnosti kredita, vrednost kredita pa je lahko od 100 tisoč do 5 milijonov evrov.
 
»Ob pripravi ukrepa je bilo za ministrstvo ključno, da se zapolni vrzel dostopa do dolgoročnih virov financiranja za podkapitalizirana mala in srednja podjetja, s čimer se bodo ta lahko prestrukturirala, s tem pa se jih bo spodbudilo k naložbeni aktivnosti in nadaljnjemu razvoju njihovih zdravih jeder,« je pojasnil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.
 
»S temi krediti bomo podjetjem omogočili, da bodo lahko v začetni dobi kredita realizirane prihodke namenila predvsem za krepitev poslovanja, za naložbe ter za kapitalsko okrepitev. Hkrati smo jim olajšali dostop do financiranja tudi z vidika zavarovanj kreditov, saj lahko podjetja te kredite zavarujejo tudi s samim predmetom financiranja oziroma z nepremičnino,« pa je povedal predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan. Obrestne mere za te kredite so nižje od tržnih, zato imajo krediti status državne pomoči (regionalna pomoč oziroma »de minimis«). SID banka tudi ne bo zaračunavala stroškov odobritve teh kreditov.
 
Nove kredite SID banke lahko pridobijo kapitalske družbe, ki po velikosti sodijo v kategorijo MSP, niso »podjetja v težavah«, poslujejo najmanj dve polni poslovni leti ter imajo najmanj dve zaposleni osebi.  Novi kreditni liniji sta rezultat »Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja malih in srednje velikih podjetij«, ki ga je SID banka razvila skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in obsega 200 milijonov evrov. SID banka je od tega zagotovila 149 milijonov evrov, ministrstvo pa 51 milijonov evrov.

Iz kreditne linije za financiranje naložb in kapitalsko utrjevanje MSP lahko podjetje financira nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev. Z istimi sredstvi ali z drugo nepremičnino lahko kredit tudi zavaruje. Iz kreditne linije za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP pa lahko podjetje financira stroške za nakup materiala in trgovskega blaga ter stroške za plače, ki so nastali največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe. Ta kredit lahko podjetje zavaruje z nepremičnino.

Obe kreditni liniji SID banka izvaja neposredno, vloge za kredite bodo morala podjetja oddati prek spletne strani SID banke (www.sid.si), kjer je objavljena tudi vsa dokumentacija in navedeni podrobnejši pogoji. Vloge za financiranje bo SID banka sprejemala do 31. 10. 2018 oziroma do porabe sredstev.

Vir: mgrt.gov.si
 
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>

Aktualne novice

 

30.03.2020
Uveljavljen prvi sklop interventnih zakonov v povezavi s COVID-19
V Uradnem listu RS so bili objavljeni:
  • Zakon o ...
08.01.2020
e-bolniški list
Pomembna novost za delodajalce - do e-bolniškega ...
22.11.2019
Bolniški list od 01.01.2020
Novost - uvedba elektronskega bolniškega lista ...
04.05.2019
Spremembe glede izplačevanja regresa za letni dopust

Dne 4. maja 2019 sta pričeli veljati noveli ...

20.04.2019
Pričetek uporabe novega Zakona o poslovni skrivnosti
Dne 20. aprila 2019 se je pričel uporabljati nov ...
web design: IMAGE DESIGN d.o.o.
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
ZAVRNI