Aktualne novice

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
 
Izvršnica
23.10.2012 11:21
S 1.10.2012 se je uvedel nov pravni institut – t. i. izvršnica, katerega temeljni namen je okrepiti boj proti plačilni nedisciplini.

Izvršnica je torej listina, ki vsebuje v evrih navedeno nepogojno denarno obveznost dolžnika. S to listino daje dolžnik nepreklicno pooblastilo banki, da izplača sredstva z njegovega računa, hkrati pa imetniku izvršnice omogoča, da se poplača iz sredstev na kateremkoli računu dolžnika pri katerikoli banki.

Kdo lahko izda izvršnico

Izvršnico lahko izdata le gospodarski subjekt ali javni organ. Podpis dolžnika na izvršnici mora biti notarsko ali upravno overjen.

Upnik pa lahko zahteva plačilo obveznosti iz izvršnice v breme denarnih sredstev, ki se vodijo na kateremkoli dolžnikovem računu pri ponudnikih plačilnih storitev.

 
 
Referenca pri plačevanju davčnih obveznosti je pomembna!
23.10.2012 11:07

Izbira modela reference lahko na primer povzroči tudi razveljavitev odobrenega obročnega načrta plačevanja dohodnine, posledično pa lahko tudi začetek postopka davčne izvršbe.


Nov način plačevanja davčnih obveznosti je bil sicer uveden s 1. oktobrom 2011, zavezance pa želimo tokrat opozoriti, da je pri plačevanju obveznosti na podlagi upravnih aktov DURS zelo pomembno, da izberejo referenco po modelu 21. Pomembno je tudi dosledno navajanje vplačilnih računov.


Sklic po modelu 21 pomeni, da se v davčnem knjigovodstvu s plačilom zapirajo točno določene terjatve, ki izhajajo iz upravnih aktov DURS. Če se namesto modela 21 uporabi kak drug model (na primer 19), plačilo pokrije najprej najstarejše obveznosti, tista obveznost, ki jo je davčni zavezanec želel poravnati, pa lahko ostane tudi neporavnana.


Opozarjamo tudi na dosledno uporabo vplačilnih računov. Navajamo preprost primer, ko zavezanec sočasno poravna na primer tako obročno plačilo iz naslova dohodnine, kot tudi iz naslova davka na dediščine in darila (ki je dohodek občin), mora zneska nakazati na različna vplačilna računa.

 

Neprimerna izbira referenčnega modela ali vplačilnega računa lahko ima za posledico tudi razveljavitev obročnega načrta in predaje dolga v davčno izvršbo ali izgubo možnosti do uveljavljanja pravic do plačila polovičke v primeru plačila globe ali do drugih težav.


Priporočamo še, da v primeru plačil na podlagi prejetega Obvestila o stanju dolga s strani DURS pri uporabi referenčnega modela 21 zavezanci poravnajo v obvestilu določene zneske. V kolikor zneski odstopajo od tistih v obvestilu, priporočamo uporabo referenčnega modela 19.


Več o novem načinu plačevanja davkov, z vsemi podarčuni in natančnim pojasnilom načina uporabe referenčnih modelov.

Vir: DURS

 
 
Javna objava neplačnikov davkov in zavezancev
27.09.2012 13:50
Po predlogu bosta DURS in CURS mesečno na svojih spletnih straneh objavljala poimenski seznam vseh davčnih zavezancev, katerih davčni dolg presega višino 5.000 evrov, vendar le, če zavezanec dolguje javne dajatve vsaj 90 dni. Tistim zavezancem, ki davka niso zmožni plačati zaradi utemeljenih oziroma objektivnih razlogov, na katere sami niso mogli vplivati, pa že obstoječa zakonodaja omogoča možnost odpisa, delnega odpisa, odloga oziroma obročnega plačevanja in jih v tem primeru ne obravnava kot dolžnike.
Na seznamu bodo tudi davčni zavezanci, ki ne predlagajo davčnemu organu do 25. v mesecu pred mesecem razkritja obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače za predpretekli mesec.
 
 
Možnosti odloga davčnih obveznosti
19.09.2012 08:37
V trenutni gospodarski situaciji se je pokazalo, da poslovni subjekti, pa tudi posamezniki, čedalje težje izpolnjujejo davčne obveznosti. Iz tega razloga želi Davčna uprava Republike Slovenije opozoriti vse davčne zavezance na njihove pravice v zvezi z možnostjo odpisa, delnega odpisa, odloga in obročnega plačevanja davčnih obveznosti.

Več o tem na spletni strani DURS.

 
 
3. paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva
14.09.2012 21:04
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovan Žerjav je danes na novinarski konferenci predstavil 3. paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva, ki ga je včeraj sprejela vlada.

Minister je povedal, da  paket zajema spremembe in dopolnitve zakonov in podzakonskih aktov s področja delovno pravne zakonodaje, sanacije bančnega sistema, širšega poslovnega sistema ter kmetijstva in okolja prinašajo 155 konkretnih rešitev. Program ukrepov je poimenovan kot paket zato, da se na ravni vlade in vladnih resorjev z različnih področij usklajeno dela za spodbudo gospodarstvu, da so ukrepi v sozvočju, da drug drugega podpirajo in kot celota sledijo ključnemu cilju: spodbuditvi gospodarstva. In zato je pomembno, da se vsi ti ukrepi sprejmejo v paketu do koca leta.

Več o tem na spletni strani DURS.
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>

Aktualne novice

 

22.07.2020
Predčasno plačilo prispevkov za socialno varnost z zapadlostjo 31. 3. 2022.
Samozaposlenim osebam in kmetom, ki so opravljali ...
13.07.2020
Razlog za pozitivna stanja na eKartici
#eDavki

Pri preverjanju stanja na eKartici na ...
30.03.2020
Uveljavljen prvi sklop interventnih zakonov v povezavi s COVID-19
V Uradnem listu RS so bili objavljeni:
  • Zakon o ...
08.01.2020
e-bolniški list
Pomembna novost za delodajalce - do e-bolniškega ...
22.11.2019
Bolniški list od 01.01.2020
Novost - uvedba elektronskega bolniškega lista ...
web design: IMAGE DESIGN d.o.o.
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
ZAVRNI