Aktualne novice

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
 

Uveljavljen prvi sklop interventnih zakonov v povezavi s COVID-19

30.03.2020 07:08
V Uradnem listu RS so bili objavljeni:
 • Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), 
 • Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP), 
 • Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), 
 • Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) in 
 • Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK). 

Zakoni začnejo veljati 29. marca 2020.

Več o tem ...

 
 

e-bolniški list

08.01.2020 16:02
Pomembna novost za delodajalce - do e-bolniškega lista le preko portala SPOT (eVEM)

Z začetkom leta 2020 je bila vzpostavljena nova informacijska rešitev, ki uvaja elektronski bolniški list – eBOL. Izvajalci zdravstvenih storitev (družinski zdravniki in pediatri) so s 1. 1. 2020 začeli izdajati bolniške liste v elektronski obliki. Uvedba elektronskega bolniškega lista predstavlja pomembno novost tudi za delodajalce, saj bodo po novem do bolniških listov za svoje zaposlene dostopali le preko portala SPOT (eVEM).


V nadaljevanju navajamo pomembne informacije v zvezi z uvajanjem eBOL:

Pomembni datumi za delodajalce:


 • 1. 1. 2020 – 1. 2. 2020 - prehodno obdobje - delodajalci lahko od 1. 1. 2020 na portalu SPOT (eVEM) že dostopajo do eBOL. Zdravniki bodo v mesecu januarju izdajali e-bolniške liste in jih hkrati tudi še tiskali.
 • Od 1. 2. 2020 – zdravniki ne bodo več tiskali bolniških listov. V veljavo stopi nova zakonodaja, ki bo določala, da morajo delodajalci do bolniških listov za svoje zaposlene obvezno dostopati preko portala SPOT (eVEM).

Z uvedbo eBOL je poenostavljen tudi e-postopek za vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače v breme ZZZS. Zaradi uvedbe eBOL k vlogi ne bo potrebno prilagati skeniranih potrdil o upravičeni odsotnosti od dela oz. bolniških listov.

Več o tem...


 
 

Bolniški list od 01.01.2020

22.11.2019 12:46
Novost - uvedba elektronskega bolniškega lista (Ebol)

S 1. 1. 2020 bo uveden elektronski bolniški list. Delodajalci bodo morali za svoje zaposlene, in sicer za začasne zadržanosti od dela od 1. 2. 2020 dalje, obvezno prevzemati eBOL-e prek spletnega sistema SPOT, kar pomeni, da od zaposlenih ne bodo več zahtevali, da jim morajo bolniški list dostaviti v papirni obliki.
Za prevzem elektronskih bolniških listov morajo delodajalci pravočasno prilagoditi svojo informacijo opremo.

Več o tem...
 
 

Spremembe glede izplačevanja regresa za letni dopust

04.05.2019 10:26

Dne 4. maja 2019 sta pričeli veljati noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2U, Uradni list RS, št. 28/2019) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F, Uradni list RS, št. 28/2019), ki spreminjata dosedanjo ureditev v zvezi z izplačevanjem regresa za letni dopust.

Po novem za regres za letni dopust v višini do 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji ne bo treba obračunati prispevkov za socialno varnost, regres do te višine pa se tudi ne bo všteval v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Novosti se uporabljata že za regres za letni dopust, prejet od 1. januarja 2019 dalje.

 
 

Pričetek uporabe novega Zakona o poslovni skrivnosti

20.04.2019 07:37
Dne 20. aprila 2019 se je pričel uporabljati nov Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS, Uradni list RS št. 22/19).

Poslovna skrivnost po tem zakonu zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 • je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;
 • ima tržno vrednost;
 • imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Zadnja navedena alinea je izpolnjena, če je imetnik poslovne skrivnosti informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo, zlasti družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe. V kolikor podjetja tega še niso storila, bodisi s sprejetjem sklepov ali notranjih aktov, je zdaj vsekakor čas, da to tudi storijo.
Nadalje zakon ureja zakonito in protipravno pridobitev, uporabo in razkritje poslovne skrivnosti ter tožbo zaradi kršitve teh pravic zoper osebo, ki brez privolitve imetnika poslovne skrivnosti pridobi, uporabi ali razkrije njegovo poslovno skrivnost. S slednjo lahko imetnik poslovne skrivnosti pri pristojnem sodišču zahteva, da: se prepovejo kršenje in prihodnje kršitve; se prepove proizvodnja, ponujanje, dajanje na trg ali uporaba blaga, ki je predmet kršitve, ali njegov uvoz, izvoz ali skladiščenje za navedene namene; se blago, ki je predmet kršitve, odpokliče iz gospodarskih tokov z upoštevanjem interesov dobrovernih tretjih oseb; se z blaga, ki je predmet kršitve, odstrani lastnost, ki je bila pridobljena s kršitvijo; se uniči blago, ki je predmet kršitve; se delno ali v celoti uniči, ali po potrebi vlagatelju zahtevka preda katerikoli dokument, predmet, gradivo, vsebina ali elektronska datoteka, ki je poslovna skrivnost ali vsebuje poslovno skrivnost; se ob odpoklicu iz tokov blago, ki je predmet kršitve, v celoti prepusti upravičencu; ali da se sodba objavi. Navedene terjatve zastarajo v roku treh let od dneva, odkar je imetnik poslovne skrivnosti izvedel za kršitev in osebo, ki je poslovno skrivnost pridobila, uporabila ali razkrila brez njegove privolitve, v vsakem primeru pa te terjatve zastarajo v roku petih let od dneva, odkar je nastala kršitev.
Imetnik poslovne skrivnosti ima skladno s tem zakonom tudi pravico do povrnitve škode po splošnih pravilih zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Kadar pa zneska po splošnih pravilih o povrnitvi škode ni mogoče določiti, je kršitelj dolžan imetniku poslovne skrivnosti plačati odškodnino v obsegu, ki je enak dogovorjenemu ali običajnemu nadomestilu za zakonito uporabo poslovne skrivnosti. Če je pravica kršena namerno ali iz hude malomarnosti, lahko imetnik poslovne skrivnosti zahteva tudi plačilo civilne kazni, in sicer v višini dogovorjenega ali običajnega nadomestila za tovrstno uporabo, povečanega do 200 odstotkov in to ne glede na to, ali je zaradi kršitve utrpel kakšno premoženjsko škodo ali ne. Za zavarovanje svojih nedenarnih zahtevkov po tem zakonu pa lahko imetnik poslovne skrivnosti, katerega pravica je bila kršena ali grozi dejanska nevarnost, da bo kršena, od sodišča zahteva tudi izdajo začasne odredbe. Sodišče sme za zavarovanje nedenarnih zahtevkov izdati vsako začasno odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja, zlasti pa lahko začasno prepove uporabo ali razkritje poslovne skrivnosti; prepove proizvodnjo, ponujanje, dajanje na trg ali uporabo blaga, ki je predmet kršitve, ali njegov uvoz, izvoz ali skladiščenje ali  zaseže ali odredi izročitev blaga, ki je domnevno predmet kršitve, vključno z uvoženim blagom, da se prepreči njegov vstop na trg ali razširjanje na njem.
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>

Aktualne novice

 

30.03.2020
Uveljavljen prvi sklop interventnih zakonov v povezavi s COVID-19
V Uradnem listu RS so bili objavljeni:
 • Zakon o ...
08.01.2020
e-bolniški list
Pomembna novost za delodajalce - do e-bolniškega ...
22.11.2019
Bolniški list od 01.01.2020
Novost - uvedba elektronskega bolniškega lista ...
04.05.2019
Spremembe glede izplačevanja regresa za letni dopust

Dne 4. maja 2019 sta pričeli veljati noveli ...

20.04.2019
Pričetek uporabe novega Zakona o poslovni skrivnosti
Dne 20. aprila 2019 se je pričel uporabljati nov ...
web design: IMAGE DESIGN d.o.o.
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
ZAVRNI