Poročanje Ministrstvo za finance, Finančna uprava republike Slovenije


Predložitev rekapitualcijskega poročila (obrazec RP-O)


V rekapitulacijskem poročilu davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, izkaže dobave blaga in storitev, ki jih v obdobju poročanja, to je koledarskem mesecu, opravil osebam, identificiranim za DDV v drugih državah članicah EU.

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, mora davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega odbobja (npr. za davčno obdobje januar 2011 jih predloži do 20. 2. 2011).

KDO
Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, ki je opravil oproščene dobave blaga in storitev davčnim zavezancem, identificiranim v drugih državah članicah EU, mora davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo.
S tem tudi morebitni 3 mesečni DDV zavezanci avtomatsko postanejo 1 mesečni DDV zavezanci najmanj za obdobje 1 leta oz. do zaključka bilančnega leta.

KJE IN KAKO
Obrazec RP-O davčni zavezanec predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si. 

Za oddajo obrazca prek sistema eDavki mora davčni zavezanec predhodno pridobiti digitalno potrdilo. Več informacij o postopku pridobitve digitalnega potrdila lahko dobite na spletni strani Davčne uprave RS: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Registration/Intro.aspx.
DODATNE INFORMACIJE
Oproščena dobava blaga znotraj Unije je dobava, ki jo opravi prodajalec, identificiran za DDV v Sloveniji, osebi, ki je identificirana za DDV v drugi državi članici EU in je oproščena plačila DDV v Sloveniji pod pogojem, da blago odpošlje ali odpelje v drugo državo članico EU prodajalec ali oseba, ki pridobi blago, ali druga oseba za račun enega od njiju.

V RP-O se ne vpisuje podatkov o izvozu blaga iz Unije.

Če davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, v koledarskem mesecu ni opravil oproščenih dobav davčnim zavezancem, identificiranim v drugih državah članicah, mu rekapitulacijskega poročila ni treba predložiti.

Zavezanci se lahko za pojasnila in dodatne informacije obrnejo na davčni organ ali na spletne strani DURS:
http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/davcni_uradi_in_uradne_ure/.

SANKCIJE
Z globo od 2.000 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če davčnemu organu ne predloži rekapitulacijskega poročila o dobavah blaga znotraj Unije oziroma ga ne predloži v predpisanem roku za predpisano obdobje oziroma ga ne predloži na predpisan način.

Za navedeni prekršek se z globo od 200 do 4.100 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. 


POROČILO O DOBAVAH (76.a ČLEN)

KDO predloži poročilo 

Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga in storitev, za katere je na podlagi zakona prejemnik plačnik DDV, mora sestaviti poročilo o teh dobavah za koledarski mesec, v katerem je opravil zadevne dobave, ali v katerem mora popraviti podatke o zadevnih dobavah iz preteklih obdobij.  
 

KDAJ mora zavezanec predložiti poročilo 

Davčni zavezanec predloži poročilo davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku koledarskega meseca.
 

KJE IN KAKO predložiti poročilo 

Poročilo o dobavah davčni zavezanec predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si.
 

KATERE dobave blaga in storitev so navedene v 76.a členu ZDDV-1

Pravilo obrnjene davčne obveznosti se uporablja za:
  • določene storitve v gradbenem sektorju;
  • storitve najemanja osebja v zvezi z opravljanjem storitev v gradbenem sektorju;
  • dobava zemljišč in zgradb, za katere je dobavitelj uporabil opcijo obdavčitve;
  • dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a
  • prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, kakor so opredeljene v zakonu, ki ureja varstvo okolja.
 

TAKSA 

Takse ni. 
 

SANKCIJE 

Z globo od 2.000 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če davčnemu organu ne predloži poročila o dobavah blaga ali storitev po 76.a členu tega zakona ali ga ne predloži v predpisanem roku za predpisano obdobje ali ga ne predloži na predpisan način. 
Za navedeni prekršek se z globo od 200 do 4.100 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. 
 

Aktualne novice

 

22.07.2020
Predčasno plačilo prispevkov za socialno varnost z zapadlostjo 31. 3. 2022.
Samozaposlenim osebam in kmetom, ki so opravljali ...
13.07.2020
Razlog za pozitivna stanja na eKartici
#eDavki

Pri preverjanju stanja na eKartici na ...
30.03.2020
Uveljavljen prvi sklop interventnih zakonov v povezavi s COVID-19
V Uradnem listu RS so bili objavljeni:
  • Zakon o ...
08.01.2020
e-bolniški list
Pomembna novost za delodajalce - do e-bolniškega ...
22.11.2019
Bolniški list od 01.01.2020
Novost - uvedba elektronskega bolniškega lista ...
web design: IMAGE DESIGN d.o.o.
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
ZAVRNI