Poročanje Ministrstvo za finance, Finančna uprava republike Slovenije


Predložitev rekapitualcijskega poročila (obrazec RP-O)


V rekapitulacijskem poročilu davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, izkaže dobave blaga in storitev, ki jih v obdobju poročanja, to je koledarskem mesecu, opravil osebam, identificiranim za DDV v drugih državah članicah EU.

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, mora davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega odbobja (npr. za davčno obdobje januar 2011 jih predloži do 20. 2. 2011).

KDO
Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, ki je opravil oproščene dobave blaga in storitev davčnim zavezancem, identificiranim v drugih državah članicah EU, mora davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo.
S tem tudi morebitni 3 mesečni DDV zavezanci avtomatsko postanejo 1 mesečni DDV zavezanci najmanj za obdobje 1 leta oz. do zaključka bilančnega leta.

KJE IN KAKO
Obrazec RP-O davčni zavezanec predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si. 

Za oddajo obrazca prek sistema eDavki mora davčni zavezanec predhodno pridobiti digitalno potrdilo. Več informacij o postopku pridobitve digitalnega potrdila lahko dobite na spletni strani Davčne uprave RS: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Registration/Intro.aspx.
DODATNE INFORMACIJE
Oproščena dobava blaga znotraj Unije je dobava, ki jo opravi prodajalec, identificiran za DDV v Sloveniji, osebi, ki je identificirana za DDV v drugi državi članici EU in je oproščena plačila DDV v Sloveniji pod pogojem, da blago odpošlje ali odpelje v drugo državo članico EU prodajalec ali oseba, ki pridobi blago, ali druga oseba za račun enega od njiju.

V RP-O se ne vpisuje podatkov o izvozu blaga iz Unije.

Če davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, v koledarskem mesecu ni opravil oproščenih dobav davčnim zavezancem, identificiranim v drugih državah članicah, mu rekapitulacijskega poročila ni treba predložiti.

Zavezanci se lahko za pojasnila in dodatne informacije obrnejo na davčni organ ali na spletne strani DURS:
http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/davcni_uradi_in_uradne_ure/.

SANKCIJE
Z globo od 2.000 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če davčnemu organu ne predloži rekapitulacijskega poročila o dobavah blaga znotraj Unije oziroma ga ne predloži v predpisanem roku za predpisano obdobje oziroma ga ne predloži na predpisan način.

Za navedeni prekršek se z globo od 200 do 4.100 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. 

Aktualne novice

 

15.01.2018
Register dejanskih lastnikov
Z Registrom dejanskih lastnikov v boj proti pranju ...
14.06.2017
Subvencije za Trajno zaposlovanje mladih
Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo ...
14.06.2017
60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita

Tudi letos imajo možnost mikro, mala in srednje ...

web design: IMAGE DESIGN d.o.o.
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
ZAVRNI