Poročanje Banki Slovenije

https://www.bsi.si/porocanje/porocanje-banki-slovenije

POSLOVNI SUBJEKTI, KI POSLUJEJO Z NEREZIDENTI


Poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - SN

Kdo
Rezidenti, katerih bilančna vsota na katerikoli dan v poročevalskem obdobju presega 2 milijona EUR in
  • so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini (obvezniki za poročilo SN11) in / ali
  • v katerih so nerezidenti (pravne/fizične osebe) na katerikoli dan v poročevalskem obdobju lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic, oziroma so ustanovitelji zavoda, fundacije, podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost) v RS (obvezniki za poročilo SN22).
Do kdaj
Letno poročilo SN11 in SN22 do 20.4. za preteklo leto.
Mesečno poročilo SN11-T in SN22-T do 20. v mesecu za pretekli mesec.


Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti BST

Kdo
Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti.
Do kdaj
Do 20. v mesecu (za pretekli mesec).

Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov – KRD

Kdo

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti.

Do kdaj

Do 20. v mesecu (za pretekli mesec).POSLOVNI SUBJEKTI V NEFINANČNEM, FINANČNEM IN DRŽAVNEM SEKTORJU NAD DOLOČENIM PRAGOM


Poročanje podatkov za namene statistike finančnih računov

Kdo:
Vse institucionalne enote po SKIS v sektorjih S.11, S.12 in S.13 razen enote:
  • v S.11, katerih bilančna vsota je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, manjša od 2 milijonov evrov;
  • v S.12, katerih bilančna vsota je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, manjša od 1 milijona evrov;
  • v S.13, katerih bilančna vsota je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, manjša od 8 milijonov evrov.
  • Institucionalne enote, ki so ustanovljene med letom, presojajo obveznost poročanja z ocenjevanjem bilančne vsote ob koncu četrtletja, za katerega se poročajo podatki.
Do kdaj:
do 10. maja za prvo četrtletje
do 10. avgusta za drugo četrtletje
do 10. novembra za tretje četrtletje
do 20. februarja za zadnje četrtletje

 

Aktualne novice

 

04.05.2019
Spremembe glede izplačevanja regresa za letni dopust

Dne 4. maja 2019 sta pričeli veljati noveli ...

20.04.2019
Pričetek uporabe novega Zakona o poslovni skrivnosti
Dne 20. aprila 2019 se je pričel uporabljati nov ...
20.02.2019
Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT
Ko bo ZK zapustila EU, bo postala tretja država. ...
12.06.2018
Nadzor FURS glede pridobitve lastnega poslovnega deleža družbe

Nadzoru se lahko poslovni subjekti izognejo s ...

web design: IMAGE DESIGN d.o.o.
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
ZAVRNI